1. Ši Konfidencialumo politika talpina sutartį tarp Jūsų ir Mūsų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos ir ji yra neatsiejama Naudotojo sutarties dalis.
Ši Konfidencialumo politika taikoma „LARDI-TRANS.COM“ svetainei ir jos Servisams, taip pat „Android“ ir „IOS“ operacinių sistemų įrenginiams skirtoms programoms, tačiau atsižvelgiant į šios Politikos 16–19 punktuose nurodytas ypatybes.
Konfidencialumo politika netaikoma tarnyboms, kurias teikia kitos įmonės ar privatūs asmenys (įskaitant produktus arba svetaines, kurios gali būti rodomos paieškos rezultatuose), svetainėms, naudojančioms LARDI-TRANS.COM tarnybas, o taip pat kitiems resursams, į kuriuos nukreipia mūsų nuorodos. Taip pat Konfidencialumo politika neapima darbo taisyklių su išorinių įmonių ir organizacijų informacija, kurios reklamuoja mūsų tarnybas ir pritaiko relevantinių skelbimų rodymui tokias technologijas kaip slapukai, pikselių žymas ir pan.

 

Taikymo sritis, kategorijos ir duomenų šaltiniai
 
 
2. Mūsų žinioje gali būti sekantys duomenis apie Jūs:
 1. informacija, kurią Jūs pateikėte registruodami paskyrą ir vėliau atnaujindami registracijos duomenis (vardas, pavardė; asmens kodas iš valstybinio fizinių asmenų registro (mokesčių mokėtojo registracijos kortelės numeris); el. pašto adresai, telefonų numeriai, identifikatoriai įvairiose pranešimų sistemose; Jūsų kaip individualaus verslininko registracijos adresas; kiti duomenys iš individualaus verslininko valstybinės registracijos pažymėjimo; kiti duomenys, susiję su Jūsų, kaip individualaus verslininko, veikla (pavyzdžiui, licencijų numeriai), kurie taip pat suteikia galimybę identifikuoti Jūs kaip fizinį asmenį);
 2. informacija, kurią suteikėte naudodamiesi Svetaine ir (arba) Servisais (įskaitant, pateikdami savo paraiškas dėl krovinių pervežimo, įrašų pridėjimas į apklausų formas, grįžtamojo ryšio formas, atsiliepimų pateikimą, pranešimus forume, susirašinėjimo metu, telefoninius pokalbius su palaikymo tarnyba ir t.t.);

 3. duomenys, kylančios iš (automatiškai sugeneruoti dėl) Jūsų naudojimosi Svetaine ir (arba) Servisais (paskyros registracijos data ir laikas; apsilankymų Svetainėje datos ir laikas; duomenys apie Svetainės naudojimą: apie peržiūrėtus puslapius, nuorodų paspaudimus, paieškos užklausas ir kt.; duomenys apie technologijas, kuriomis naudojatės pasiekdami Svetainę: apie Jūsų interneto tiekėją, IP adresą, charakteristikas ir parametrus naudojamus prieigai prie Svetainės elektroninių prietaisų ir programinės įrangos).

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir naudojimo tvarka

 

3. Mes galime naudoti Jūsų duomenis sekančiais tikslais:

 1. aprūpinti tinkamą Servisų teikimą;

 2. įvertinti Naudotojų susidomėjimą mūsų Servisais, informuoti apie naujus Servisus ir Svetainės atnaujinimus;

 3. ginčų ir sudėtingų situacijų sprendimas;

 4. informacinės infrastruktūros sukūrimas siekiant užtikrinti Jūsų verslo veiklos saugumą;

 5. apskaitos, mokesčių įstatymų, kitų finansinių ir administracinių reikalavimų laikymąsi;

 6. kitais tikslais, apie kuriuos mes papildomai informuosime Jūs, paprašę specifinės informacijos, Jūsų tinkamai informuoto sutikimui.

 

4. Mes suteikiame Jums galimybę savo nuožiūra rinktis pranešimų priėmimo nustatymus el. paštu kai kuriems pranešimų tipams (pavyzdžiui, apie mokamų paslaugų mokėjimo laikotarpio pabaigą arba apie apie įtraukimą į partnerius kitu Naudotoju); tačiau Jūs sutinkate su tuo, kad kitais atvejais Jūs negalėsite pasirinkti pranešimų gavimo nustatymų. Per visą Jūsų paskyros veiklos laikotarpį Mes galime naudoti Jūsų kontaktinius duomenis norėdami siųsti techninio ir administracinio pobūdžio pranešimus, naujienas.

 

5. Jūsų asmens duomenys yra įtraukti į asmens duomenų bazę „Naudotojai“, kuri priklauso ribotos atsakomybės bendrovei „Lardi“ (EDRPOU kodas 30516477) (Otakaro Yarošo g., 24-b, Charkovas, 61072, Ukraina). Mes atliekame Naudotojų duomenų tvarkymą serveriuose, esančiuose adresu: Ukraina, Kijevas, Sosninų šeimos g., 13B. Pakeitimų atveju mes užtikrinsime Jūsų teisę žinoti naują serverių vietą.

 

6. Jūsų sutikimas kad mes saugosime ir tvarkysime Jūsų asmens duomenis galioja visą Jūsų paskyros veiklos (galiojimo laiką) laikotarpį (neregistruotiems Naudotojams - per prieigos prie Svetainės vykdymo laikotarpį ir (arba) naudojantis Servisais), taip pat per 3 (trejus) metus pasibaigus nurodytam laikotarpiui.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės nustatomos Ukrainos įstatymo „Dėl asmens duomenų apsaugos“ 8 straipsnio nuostatose, visų pirma, Jūs turite teisę:

 1. žinoti apie duomenų surinkimo šaltinius, jūsų asmens duomenų buvimo vietą, jų tvarkymo tikslą, asmens duomenų savininko ar valdytojo buvimo vietą ar gyvenamąją vietą (buvimo vietą) arba turite teisę duoti atitinkamą nurodymą gauti šią informaciją juo įgaliotais asmenimis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

 2. gauti informaciją apie asmens duomenų suteikimo sąlygas, įskaitant informaciją apie trečiuosius asmenis, kurioms perduodami asmens duomenys;

 3. gauti prieigą prie savo asmens duomenų;

 4. gauti ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo dienos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, atsakymą į tai, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, taip pat gauti tokių asmens duomenų turinį;

 5. pateikti motyvuotą reikalavimą prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

 6. pateikti motyvuotą reikalavimą pakeisti ar sunaikinti savo asmens duomenis bet kurio asmens duomenų savininko ir tvarkytojo, jeigu šie duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba yra nepatikimi;

 7. apsaugoti savo asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo dėl tyčinio jų paslėpimo, nepateikimo ar nesavalaikio pateikimo, taip pat apsaugoti nuo nepatikimos informacijos teikimo ar šmeižančios asmens garbę, orumą ir fizinio asmens verslo reputaciją;

 8. paduoti skundus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo Įgaliotajam atstovui (komisarui) ar teismui;

 9. taikyti teisių gynimo priemones Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo atvejų;

 10. pateikti išlygas dėl asmens duomenų tvarkymo teisės apribojimo suteikiant sutikimą;

 11. atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

 12. žinoti automatinio asmens duomenų tvarkymo mechanizmą;

 13. būti apsaugotam nuo automatizuoto sprendimo, kuris jums sukelia teisines pasekmes.

 

Saugumas

 

7. Mes imamės techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume Jūsų konfidencialią informaciją nuo neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų. Iš Mūsų pusės ribotas skaičius darbuotojų ir įgaliotųjų asmenų turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, kuriems reikalinga ši informacija norint tvarkyti duomenis mūsų vardu ir šioje Privatumo politikoje aiškiai numatytais tikslais. Jie visi prisiima konfidencialumo įsipareigojimus ir, pažeidus minėtus įsipareigojimus, jiems bus taikoma drausminė, civilinė, administracinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

 

8. Prieiga prie Jūsų konfidencialios informacijos taip pat gali būti atliekama per įprastą autorizacijos sistemą, naudojant Jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu aplaidžiai rūpinatės savo paskyros sarankiškų saugumu, trečiosios asmenys gali gauti nesankcionuotą prieigą prie Jūsų informacijos, už ką Mes jokiu būdu neatsakome.

 

Jūsų skleidžiama informacija

 

9. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad kai Jūs (Įmonė) suteikiate informaciją, kai registruojate paskyrą Svetainėje ir Servisų ribose (ypač, tačiau neišimtinai, kai Įmonės vardu skelbiate Svetainėje paraiškas dėl siūlomų pervežimui krovinių ir (arba) turimo laisvo krovininio transporto), kai kurie asmens duomenys (ypač, tačiau neišimtinai, vardai, adresai, telefonų numeriai, identifikatoriai pranešimų sistemose ir kt.) tokiu būdu teisėtai platinami (perduodami) neribotam asmenų skaičiui.

 

10. Jūs pripažįstate supratimą tuo, kad pati esmė Mūsų Svetainės ir Servisų numato pagrindiniu tikslu platinimą ir apsikeitimą verslo informaciją, kuriuos dalis patenka į asmens duomenų apibrėžimą; ir kad, atitinkamai, Jūsų paskyros registravimas Svetainėje ir Jūsų naudojimasis Servisais reiškia informacijos skleidimą pirmiausia Jūmis ir Jūsų interesais, šitiems tikslams mes teikiame techninę platformą.

 

11. Remiantis aukščiau išdėstyto, šiuo būdu jūs patvirtinate ir garantuojate savo visišką sutikimą - ir tam tikrais atvejais, taip pat tinkamai informuotą atitinkamų asmens duomenų subjektų sutikimą - atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, jūs patvirtinate ir garantuojate savo visišką sutikimą - ir, kai taikoma, tinkamai informuotą atitinkamų asmens duomenų subjektų sutikimą – su aukščiau aprašytu viešo duomenu skleidimo, be to, atsižvelgiant į pačią Servisų esmę ir viešą duomenų sklaidos pobūdį, patvirtinate supratimą apie objektyvų būtinybės nebuvimo, taip pat kaip ir praktinį neįmanomumą, papildomų specialų pranešimų iš Mūsų apie aukščiau aprašytą asmens duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

 

12. Norėdami valdyti prieigą prie tam tikros informacijos (pavyzdžiui, peržiūra paskyros puslapio , Naudotoju paskelbtos informacijos), Mes mokamiems Naudotojams teikiame papildomą paslaugą “Privatumo nustatymai”. Šis funkcionalas iš esmės nėra skirtas prieigos prie asmens duomenų valdymui ir suteikia tik galimybę Naudotojo nuožiūra optimizuoti prieigą prie Naudotojo skleidžiamos verslo informacijos. Taip pat, atsižvelgdami į mūsų Svetainės, kaip verslo informacijos platinimo ir apsikeitimo platformos, koncepciją, Mes pasiliekame teisę bet kurio momentu Mūsų nuožiūra pakeisti arba nutraukti aukščiau minėtą Servisą.

 

13. Kai kuriais atvejais (visų pirma, norėdami suteikti Jums teisę skelbti atsiliepimus apie kitas Įmones, padidinti Jūsų “patikimumo reitinge” balą), Mes galime paprašyti Jūsų kaip privalomą sąlygą pateikti (nuskaitytas) Jūsų Įmonės valstybinės registracijos pažymėjimo kopijas (per įkėlimą į Jūsų „Dokumentai“ Svetainėje). Jei pažymėjime nurodytas Jūsų namų adresas, kaip Jūsų verslininko registracijos adresas, mes rekomenduojame naudoti savo nuožiūra specialias privatumo opcijas Servisui „Dokumentai“ (pavyzdžiui, konkrečiam dokumentui nustatyti prieigos lygį „Partneriai“ arba „Tik mano įmonė“); tai neturės įtakos Jūsų galimybei teikti atsiliepimus ar jūsų įvertinimo balui.

 

Informacijos sklaida mumis

 

14. Mes galime suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie jūsų asmens duomenų išimtinai šiais atvejais:

 1. remiantis Jūsų specialiu sutikimu. Visais atvejais, kurie nėra aiškiai numatyti Naudotojo sutartyje, pateikti šį sutikimą Mes paprašysime Jūsų atskirai.

 2. veiksmų ribose, susijusiu su visais Naudotojais, siekiant užtikrinti visų Naudotojų, įskaitant Jūs, saugumą. Jūsų paskyros puslapyje mes rodome ne tik Jūsų registracijos Svetainėje datą, bet ir paskutinio apsilankymo Svetainėje datą ir laiką. Ši funkcija turi įtakos skaidrumo verslo santykiuose tarp Naudotojų kūrimui, taikoma visiems Naudotojams ir buvo priimta atsižvelgiant į aptarimo rezultatus su Naudotojais. Mes pasiliekame teisę toliau įgyvendinti panašus funkcijas, pagrįstų poreikių, išimtinai visiems Naudotojams tuo pačiu metu, privalomai vykdant viešas konsultacijas su maksimaliu Naudotojų skaičiumi Svetainės forume.

 3. išoriniam apdorojimui, kurį kontroliuojame Mes. Mes galime suteikti prieigą mūsų rangovams, įgaliotiems asmenims tvarkyti duomenis išimtinai šioje Konfidencialumo politikoje aptartais tikslais, su sąlyga, kad tokie asmenys laikysis konfidencialumo įsipareigojimų ir visų būtinų saugumo reikalavimų, mūsų atsakomybe.

 4. laikytis teisinės valstybės ir viešosios tvarkos principų. Mes galime suteikti prieigą prie informacijos apie Jūs, jeigu turime pakankamų pagrindų sąžiningai manyti, kad toks informacijos naudojimas yra pagrįstai būtinas: (1) laikytis įstatymų reikalavimų (įskaitant departamentų nurodymus, turinčius aukščiausią teisinę galią atitinkamose teritorijose), teisminių ar kitų valstybinių organų įsakymų, kurie gali būti vykdomi privalomai; ir (arba) 2) aptikti, užkirsti kelią (privencijų) ir (arba) imtis kitų priemonių prieš sukčiavimą, kitus neteisėtus ir (arba) nesąžiningus veiksmus, keliantiems pavojų Naudotojų interesams, „Lardi-Trans“ ir (arba) viešajai tvarkai.

 

Atlikti pakeitimus Konfidencialumo politikoje

 

15. Ši Konfidencialumo politika gali būti peržiūrėta ir atnaujinta. Mes iš esmės (principiniai) neribosime Jūsų teisių be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo. Bet kokie šios Konfidencialumo politikos pakeitimai bus paskelbti šiame puslapyje, o įvykus esminiams pakeitimams, Mes imsimės platesnio pranešimo.

 

Konfidencialumo politikos ypatybės

 

16. LARDI-TRANS.COM renka informaciją, kuri padeda tobulinti mūsų Servisus, taip pat užtikrina, kad mūsų programa atliktų užduotis, kurioms Jūs ją įdiegėte.

 

16.1. Programų, skirtų „Android“ ir „IOS“ operacinėms sistemoms, Konfidencialumo politikos ypatybės. LARDI-TRANS.COM renka informaciją, leidžiančią mūsų programai atlikti užduotis, kurioms Jūs ją įdiegėte. Mes imame informaciją iš sekančių šaltinių:

 1. Informacija iš naudotojų. Norėdami naudotis daugeliu mūsų tarnybų, būtena turėti LARDI-TRANS.COM paskyrą. Kurdami jį, mes paprašome jūsų pateikti asmeninius duomenis, pavyzdžiui vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ar pašto rekvizitus, ir išsaugome juos jūsų paskyroje.

 2. Informacija, kurią mes gauname Jums naudojantis servisais LARDI-TRANS.COM. Kurdami jį, mes paprašome jūsų pateikti asmeninius duomenis, pavyzdžiui vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ar pašto rekvizitus, ir išsaugome juos jūsų paskyroje.

  1. Įrenginio informacija. Mes renkame informaciją apie įrenginius (pvz., modelį, operacinės sistemos versiją, unikalius įrenginio identifikatorius, taip pat mobiliojo tinklo duomenis ir telefono numerį).

  2. Žurnalų Informacija. Kai naudojatės LARDI-TRANS.COM servisais ar peržiūrite jose esantį turinį, kai kurie jūsų veiksmai automatiškai išsaugomi serverio žurnaluose. Registrojama sekanti informacija:

  3. IP adresai.

  4. Duomenys apie aparatinius įvykius. (Aparatinės įrangos duomenys.) Įskaitant apie gedimus ir veiksmus sistemoje, taip pat apie naršyklės nustatymus, tipą ir kalbą, užklausos datą ir laiką bei perėjimo URL

  5. Buvimo vietos informacija.. Mes renkame ir apdorojame duomenis apie jūsų faktinę buvimo vietą.Taip pat mes naudojame įvairias technologijas koordinatėms nustatyti, pavyzdžiui, analizuojame jūsų IP adresą, GPS duomenis ir kitus prietaiso jutiklius, kad galėtume nustatyti arčiausiai jūsų esančius įrenginius, „Wi-Fi“ prieigos taškus ir mobiliųjų telefonų bokštus.

 

16.2. Konfidencialumo politikos ypatumai pildant formą LARDI-TRANS.COM interneto portale draudimo sutarčiai sudaryti.LARDI-TRANS.COM renka informaciją, kuri padeda tobulinti mūsų servisus, taip pat užtikrina, kad mūsų programa atliktų užduotis, kurioms Jūs ją įdiegėte. Mes imame informaciją iš sekančių šaltinių:

 1. Informacija iš naudotojų. Norėdami naudotis daugeliu mūsų tarnybų, būtena turėti LARDI-TRANS.COM paskyrą. Kurdami jį, mes paprašome jūsų pateikti asmeninius duomenis, pavyzdžiui vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ar pašto rekvizitus, ir išsaugome juos jūsų paskyroje.

 2. Informacija, kurią mes gauname Jums užpildant LARDI-TRANS.COM. formą draudimo sutarčiai sudaryti. Užpildant LARDI-TRANS.COM. formą draudimo sutarčiai sudaryti jus nurodote savo asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą ar juridinio asmens pavadinimą, , elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar pašto rekvizitus, informaciją apie krovinį ir krovinio pakrovimo ir iškrovimo datas ir sutinkate perduoti jūsų nurodytą informaciją pasirinktai draudimo bendrovei draudimo sutarties sudarymui ir registracijai. Ypač, tačiau neišimtinai, mes perduodame duomenis iš jūsų užpildytos formos apie:

  1. Fizinio asmens vardas arba juridinio asmens pavadinimas.

  2. Krovinių pavadinimas, rūšis, kaina, masė, tūris ir pakuotė.

  3. Krovinių pakrovimo ir iškrovimo datos ir vietos.

  4. Informacija apie transporto priemones ir vairuotojų, vežėjų ir kitų subjektų asmens duomenys.

  5. Kita informacija, reikalinga draudimo sutarčiai užpildyti ir sudaryti.

 

Kaip mes naudojame surinktus duomenis

 

17. Gautų duomenų dėka mes galime teikti, palaikyti, apsaugoti, vystyti esamas servisus ir kurti naujas, taip pat užtikrinti LARDI-TRANS.COM ir mūsų naudotojų saugumą. Vardas, kurį naudotojas nurodo savo LARDI-TRANS.COM profilyje, gali būti naudojamas visose mūsų tarnybose, kur reikalinga LARDI-TRANS.COM paskyra.
Jeigu jūsų el. pašto adresas ar kita identifikavimo informacija jau yra žinoma kitiems žmonėms, jie taip pat galės rasti jūsų viešą LARDI-TRANS.COM profilį, įskaitant vardą ir kitą informaciją, kurią Jūs nurodėte paskyroje.
Jūsų LARDI-TRANS.COM paskyros vieši duomenys (taip pat informaciją apie veiksmus, kuriuos jus atliekate naudodamiesi LARDI-TRANS servisais arba išorinėmis programomis, susijusiomis su jūsų paskyra (pvz., apie atsiliepimus, komentarus ir paraiškas), gali būti naudojami komerciniais tikslais, įskaitant reklamoje.
Kai susisiekiate su LARDI-TRANS.COM, jūsų pranešimai išsaugomi, kad mes galėtume greičiau išspręsti problemą. Kartais naudotojams mes siunčiame pranešimus el. paštu apie būsimus servisų pakeitimus ar patobulinimus.
Jei mums reikia naudoti jūsų duomenis tikslams, kurie nepaminėti šioje Konfidencialumo politikoje, mes visada prašome išankstinio sutikimo tai padaryti.

 

18. Informacija, kurią LARDI-TRANS.COM teikia tretiesiems asmenims. Informacija, kurią LARDI-TRANS.COM teikia tretiesiems asmenims. Mes neatskleidžiame asmeninės naudotojų informacijos įmonėms, organizacijoms ir privatiems asmenims, nesusijusiems su LARDI-TRANS.COM. Išimtys yra toliau išvardyti atvejai:

 1. Naudotojas davė tam savo sutikimą. Mes galime suteikti informaciją apie jus įmonėms, organizacijoms ar privatiems asmenims, nesusijusiems su LARDI-TRANS.COM, jeigu jūs aiškiai suteikėte sutikimą su tuo ar kitu būdu išreiškėte savo sutikimą šioje Konfidencialumo politikoje numatytais atvejais.

 2. Tvarkymui trečiomis šalimis LARDI-TRANS.COM pavedimu.. Mes teikiame asmens duomenis „LARDI-TRANS.COM“ dukterinėms įmonėms ir kitoms patikimoms įmonėms bei asmenims, kad jie būtų tvarkomi LARDI-TRANS.COM pavedimu, ir toks tvarkymas vykdomas laikantis mūsų instrukcijų, Konfidencialumo politikos ir kitų taikomų privatumo ir saugumo reikalavimų.

 3. Pagal įstatymų reikalavimus. Mes teikiame jūsų duomenis įmonėms arba privatiems asmenims, nesusijusiems su LARDI-TRANS.COM, tuo atvejų jeigu sąžiningai manome, kad pagrįstai būtina tokią informaciją gauti, naudoti, saugoti arba atskleisti, tikslams:

  1. vykdyti teisinius reikalavimus, teismo sprendimą arba vykdyti privalomoje tvarkoje valstybės institucijos užklausą;

  2. privalomai vykdyti naudojimo Sąlygas arba ištirti jų galimus pažeidimus;

  3. nustatyti, užkardyti ar kitaip užkirsti kelią sukčiavimui, taip pat pašalinti techninius nesklandumus ar saugumo problemas;

  4. ginti LARDI-TRANS.COM kompanijos, mūsų naudotojų arba apskritai visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip to reikalauja ir leidžia įstatymai.

 

Slapukų naudojimas „Lardi-Trans“ svetainėje

 

19. Slapukas yra nedidelis teksto fragmentas, kuris siunčiamas į naršyklę iš svetainės, kurioje lankėtės. Jis padeda svetainei atsiminti informaciją apie jus, pavyzdžiui, kuria kalba jus norite ją peržiūrėti. Tai bus naudinga, kai kitą kartą lankysitės toje pačioje svetainėje. Slapukai naudojami įvairiems tikslams. Pavyzdžiui, jie leidžia išsaugoti reklaminių skelbimų ir paieškos nustatymus, pasirinkti įdomiausius skelbimus ir suskaičiuoti apsilankymų puslapyje skaičių. Jie taip pat reikalingi siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą.

 

20. Slapukų naudojimas, nereikalaujantys naudotojo sutikimo.
Yra būtini slapukai, vadinamieji techniniai slapukai, kurie jokiu būdu neturi įtakos prieinamumui svetainės funkcionalumo naudotojui. Jie saugomi jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jeigu jūs iš tikrųjų lankotės mūsų svetainėje. Jie naudojami, pavyzdžiui, tam, kad svetainėje būtų rodoma konfigūratorio versija, atitinkanti jūsų dabartinio interneto ryšio charakteristikas.
Tokie slapukai taip pat supaprastina perėjimą iš HTTP protokolo į HTTPS protokolą keičiant puslapius ir taip užtikrinant perduodamų duomenų išsaugojimą. Be to, jie naudojami norint išsaugoti naudotojų sutikimą mūsų svetainei naudoti slapukus. Norint naudoti techninius slapukus, naudotojo sutikimo nereikia.
Pakeitę šios svetainės nustatymus, negalėsite išjungti techninių slapukų diegimo.
Slapukų kategorijos.
Keturios slapukų kategorijos išskiriamos pagal jų funkcijas ir paskirtį - techninius, veikimo slapukus, funkcinius ir reklaminius:

 1. Techniniai slapukai. Tokie failai yra svarbūs naviguojant ir naudojant svetainės funkcionalumą. Be tokių slapukų, grįžus į puslapį tos pačios sesijos metu, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos, pavyzdžiui, bus prarasta jūsų veiksmų istorija (įvestas tekstas, iš anksto nustatytos konfigūratoriaus reikšmės ir t. t.);

 2. Našumo (Produktyvumo) slapukai. Tokie failai renka informaciją apie svetainės naudojimą, pavyzdžiui, duomenis apie puslapio srauto dažnį, patvirtinimą, kad naudotojas gavo klaidų pranešimus ir pan. Jie nesaugo informacijos, leidžiančios identifikuoti konkretų naudotoją. Surinkta informacija naudojama statistiniais tikslais ir yra anonimiška. Šie slapukai naudojami tik siekiant pagerinti svetainės veikimą ir didinti jos naudojimo patogumą;

 3. Funkciniai slapukai. Šie failai leidžia išsaugoti įvestą informaciją (naudotojo vardus, naudojamą kalbą ir buvimo vietą), kad pagerinti svetainės veiklą ir pritaikyti jos funkcionalumą bei turinį. Pavyzdžiui, jeigu failai naudojami jūsų buvimo vietai atsiminti, svetainėje bus rodoma jūsų konkretaus regiono mokesčių informacija. Šie failai taip pat naudojami norint įjungti naudotojo užklausant funkcijas, tokias kaip,pavyzdžiui, vaizdo įrašų atkūrimas. Jie renka informaciją anonimiškai ir nestebi jūsų veiklos kitose svetainėse;

 4. Reklaminiai slapukai. Šie slapukai naudojami reklaminiams kelbimams ir kitiems pranešimams rodyti atsižvelgiant į jūsų pomėgius ir interesus. Jie taip pat naudojami apriboti rodymų skaičių vieno ir to paties reklaminio skelbimo vienam naudotojui, ir įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Šie failai prisimena naudotojo perėjimus į reklamuotojo svetainę / puslapį su reklaminių skelbimu ir gali perduoti šią informaciją trečiosioms organizacijoms, pavyzdžiui, reklamos agentūroms. Slapukai, kurie naudojami nukreipti į turinį, ir trečiųjų organizacijų teikiamus reklaminius skelbimus dažnai yra siejami su svetainės funkcionalumu.

 


21. Slapukų nustatymas „Lardi-Trans“ svetainėje. Bet kuriuo metu jus galite visiškai uždrausti slapukų naudojimą pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Pavyzdžiui, Jūs galite nurodyti, kad pranešimas pasirodytų, kai slapukas išsaugomas iš „Lardi-Trans“ svetainės, arba galite uždrausti tam tikrų ar kitų domenų slapukų saugojimui. Tačiau atminkite, kad slapukai yra reikalingi korektiškam mūsų servisų veikimui, pavyzdžiui, tam, kad Jums nereikėtų kiekvieną kartą nurodyti kalbos ir kitų parametrų.

 

22. Informacijos apsauga. Mes darome viską, kad apsaugotume LARDI-TRANS.COM ir mūsų naudotojus nuo nesankcionuotų bandymų pasiekti, modifikuoti, atskleisti ar sunaikinti mūsų saugomus duomenis. Tiksliau, mes darome šiuos veiksmus:

 1. suteikiame autentifikavimą, kad galėtume pasiekti LARDI-TRANS.COM paskyrą. Nuolat tobuliname duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo būdus, įskaitant fizinio saugumo priemones, kad būtų kovojama su nesankcionuota prieiga prie mūsų sistemų;

 2. ribojame savo darbuotojų, rangovų ir agentų prieigą prie asmens duomenų, taip pat nustatome jiems griežtas sutartines prievoles, už kurių pažeidimą gresia rimta atsakomybė ir baudos (sankcijos).

 3. buvo paskirtas įgaliotas asmuo dėl klausimų, susijusių su duomenų apsauga, su kuriuo susisiekiama per puslapį „Kontaktai“ arba per „Lardi-Trans“ administraciją.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-08-07